QUYỀN RIÊNG TƯ

Onbet luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và đặt sự bảo mật an toàn dữ liệu lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi được yêu cầu phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán. Tất cả thông tin cá nhân sẽ được gửi qua cổng an toàn và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật để đảm bảo an toàn. Onbet và các đối tác sẽ gửi thông báo về các khuyến mại cho khách hàng qua thư, nhưng không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, bất kỳ việc phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản, sử dụng hoặc nhân bản máy chủ không phải của Onbet đều phải có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ chúng tôi. Chúng tôi cam kết giám sát nghiêm ngặt và hạn chế truy cập đối với tất cả dữ liệu để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của khách hàng.